Logo

Po co nam archiwa społeczne? Przypadek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu

Date

Wednesday, February 8, 2023

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Fundacja Good Culture

Misją Fundacji Good Culture jest wspieranie instytucji kulturalnych, edukacyjnych i innych z sektorów kreatywnych. Zależy nam na ochronie dóbr kultury, dlatego wspomagamy podmioty zarządzające dziedzictwem narodowym, a także europejskim i światowym.

Działamy na rzecz profesjonalizacji sektora kultury, edukacji i sztuki. Współpracujemy z wieloma instytucjami, organizacjami i uczelniami. Organizujemy szkolenia, warsztaty i konferencje. Prowadzimy badania naukowe i diagnozy.

Wspieramy lokalną przedsiębiorczość kulturalną i twórczość artystyczną, a także działamy na rzecz podnoszenia kompetencji specjalistów. Bliskie są nam idee związane z edukacją ekologiczną, wyrównywaniem szans i promowaniem wielokulturowości.